Scoutcentrum Zeeland 50 jaar, foto's en video's gezocht!

FOTO’S EN VERHALEN SOUTCENTRUM ZEELAND GEZOCHT!


Het Scoutcentrum Zeeland is op 2e Pinksterdag 18 mei 1970 officieel geopend en bestaat volgend jaar dus 50 jaar!

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan wil het bestuur van het SCZ een jubileumboek samenstellen en uitgeven.

Het idee is om aan de hand van foto’s met verklarende tekst, de geschiedenis van het SCZ te vertellen. Van 1970 t/m 2020.

We zijn dus op zoek naar mooie kenmerkende foto’s van en over het Scoutcentrum en haar gasten. Met, als dat kan, een leuk verhaal erbij.

Het zou mooi zijn als we van de afgelopen 50 jaar, uit elk jaar minimaal 1 foto zouden hebben.

Te denken valt aan de volgende thema’s:

 • Het Scoutcentrum zelf: het terrein (velden, bos), de gebouwen, de ligging aan het Veerse Meer, het Poldertje....
 • De (ontstaans)geschiedenis: oude (gescande) foto’s en verhalen uit de begintijd 1970 – 1995.....
 • De gasten: Zeeuwse groepen, Nederlandse groepen, Buitenlandse groepen, de verschillende speltakken, actiefoto’s....
 • De evenementen: ZeWaKa, ZESC, houthakkerskamp, cursussen....
 • Scouting: de padvinderij, Scouting Nederland, scoutingtechnieken, -gewoontes, –tradities, actiefoto’s
 • Het HV huis: de bouw, sponsoring, opening....
 • ........


SRZ Leuntje en Merien Scoutcentrum Zeeland

Dus zoek ze op, je mooiste scoutingfoto’s en stuur ze ons toe. En als je er een leuk verhaal bij hebt, schrijf het op en stuur het mee.

Als je een foto en/of een verhaal instuurt, geef je daarbij toestemming om deze te publiceren. Graag de maker en het jaartal van de foto vermelden.

Foto’s digitaal aanleveren; analoge foto’s inscannen, foto’s gemaakt met digitale camera of telefoon in hoge resolutie.

Redactieadres: secretaris@scoutcentrumzeeland.nl  of  laudiebal@zeelandnet.nl


Met vriendelijke groet namens het bestuur van het Scoutcentrum 

Laudie Bal

TRA heeft een vacature

Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

 

Scout it out!

Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.

Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

Team communicatie wil uitbreiden

Al sinds 2014 word er gewerkt aan alles wat met communicatie te maken heeft binnen Scouting regio Zeeland. Veel zaken hebben op de achtergrond plaats gevonden, sommige zaken zijn meer zichtbaar geweest. 

Sinds kort willen we dit team graag zichtbaar uitbreiden, om zo nog meer te kunnen bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die graag iets willen betekenen voor ons team. We zijn op zoek naar mensen die zich bezig gaan willen houden met de volgende onderdelen:

 • Web

- Vormgeven van de website(s)
- Plaatsen van aangeleverde content op de website
- Meedenken over de inzet van de website(s)
- Bewaken regelmaat van content plaatsing verschillende teams
- Plaatsen van content op verschillende kanalen
- Vormgeven van verschillende kanalen

 • Social media

- Plaatsen van aangeleverde content
- Plaatsen van gesignaleerde voor de regio interessante content
- Uitlokken en participeren in discussie op SM
- Bewaken van ‘de goede orde’ bij discussies op SM
- Informeren van bestuur indien dat nodig wordt geacht ivm discussie op social media

 • Nieuwsbrief

- Plaatsen van aangeleverde content
- Verzamelen en/of najagen van content
- Publiceren nieuwsbrieven via e-mail
- Bijhouden wijzigingen in- en uitschrijvingen nieuwsbrief

 • Vormgeving

- Op verzoek maken van logo’s en/of drukwerk
- Op verzoek bijwerken van logo’s en/of drukwerk

 • Technische Ondersteuning

- Maken en beheer SM kanalen
- Technisch beheer website(s)
- Technisch beheer e-mail
- Technisch beheer documenten-portal/archief regio
- Uitleg en ondersteuning regiomedewerkers en bestuur waar nodig
- Contacten derden i.v.m. technische aanpassingen zoals Scouting Nederland

 • Media

- (Op verzoek) maken van kwalitatief goede persberichten
- Signaleren en doorgeven van activiteiten die ‘nieuwswaardig’ zijn
- Begeleiden van externe media bij evenementen
- Adviseren hoe betere berichtgeving (in de media) te doen

 • Animatie/Video

- Op verzoek maken (animatie)filmpjes
- Bewerken van (animatie)filmpjes om ze geschikt te maken voor de regio
- Adviseren hoe (animatie)video’s in te zetten binnen de regio

Hierboven hebben we een korte opsomming gegegven van datgeen wat het in de grote lijnen gaat inhouden. Zou je iets voor ons willen betekenen, of ken je iemand die ons hierin zou kunnen helpen, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken via communicatie@scoutingzeeland.nl

Komende activiteiten:

Geen evenementen