Scouting Academy

Leren door te doen! Dat staat voorop binnen scouting! Voor jeugdleden, maar zeker ook voor al onze vrijwilligers.

De meeste mensen zijn bij Scouting actief in een groep. Jij waarschijnlijk ook! Binnen de groep leer je nieuwe vaardigheden en doe je kennis op. Door dat proces nadrukkelijker te begeleiden en groepen verantwoordelijk te maken voor deze vorm van deskundigheidsbevordering hopen we dat vrijwilligers binnen Scouting nog meer leren tijdens hun tijd binnen Scouting.  Om dit te begeleiden is de functie van praktijkbegeleider in het leven geroepen. De praktijkbegeleider is lid van een scoutinggroep en begeleidt de leidinggevenden van die groep in hun deskundigheidsontwikkeling. De praktijkbegeleider wordt getraind en gecoacht door een praktijkcoach van de regio.

De Scouting Academy zorgt er ook voor dat je niet dubbel hoeft te leren. Wat je al geleerd hebt in de praktijk, op school, via internet of op een andere manier hoef je niet meer te leren tijdens een training.
Bovendien maakt de Scouting Academy je competenties beter inzichtelijk met behulp van de kwalificatiekaart en competentieroos. Leuk voor jezelf, je toekomstige werkgever en goed voor Scouting, want zo kunnen we laten zien dat we verantwoord bezig zijn, aan bijvoorbeeld ouders en de overheid.

Meer weten – training volgen

Wil je meer weten over de Scouting Academy? Vraag er eens naar bij je praktijkbegeleider of kijk op de site van Scouting Nederland

Het Team Deskundigheidsbevordering (TDB) van de regio Zeeland kan je ondersteunen met heel veel zaken. Zo bieden we trainingen om je competenties en kwalificaties aan te rijken.. zorgen we voor uitwisselingsmomenten, organiseren we workshops en bieden we trainingen op maat aan. In dit deel van de site vind je ons volledige aanbod.

Regiokalender en nieuws

Eens per jaar stuurt het TDB een regiokalender naar alle groepen. Op die regiokalender zie je wanneer welke trainingen gegeven worden.

Ook krijg je elke maand een nieuwsbrief van de regio waar nieuws over trainingen die zijn gegeven en die binnenkort gegeven gaan worden staan. Elke training wordt ook afzonderlijk aangekondigd.

Nieuws over de Scouting Academy zoals nieuwe tools, mogelijkheden in SOL en handleidingen sturen we naar de praktijkbegeleiders of contactpersonen Scouting Academy van de groepen. Die houden de rest van de groep weer op de hoogte.

Meer informatie en overleg

Ben je op zoek naar meer informatie? Wil je wensen of klachten delen. Ook wij blijven leren, blijven ons aanbod verbeteren en willen het graag zoveel mogelijk mensen naar hun zin maken. Als je een e-mail stuurt naar tdb@scoutingzeeland.nl wordt die ontvangen door een aantal mensen van het trainingsteam die je e-mail zullen beantwoorden.

Laatste Nieuws:

 • TSP Roverscouts gaat van start!

  Sinds de afgelopen bestuursvergadering hebben zich 4 Roverscouts gemeld als kanidaat om het TSP Roverscouts verder op te gaan pakken. Wij als regiobestuur wensen Tamara, Kim, Stephan en Ruben heel veel mooie ideeën, deelname vanuit de groepen en activiteiten toe!

  Je kunt hun bereiken via tsproverscouts@scoutingzeeland.nl

   

   
 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

   
 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

   
 • Scout it out!

  Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

  De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

  Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

  Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.

   
 • Team communicatie wil uitbreiden

  Al sinds 2014 word er gewerkt aan alles wat met communicatie te maken heeft binnen Scouting regio Zeeland. Veel zaken hebben op de achtergrond plaats gevonden, sommige zaken zijn meer zichtbaar geweest. 

  Sinds kort willen we dit team graag zichtbaar uitbreiden, om zo nog meer te kunnen bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die graag iets willen betekenen voor ons team. We zijn op zoek naar mensen die zich bezig gaan willen houden met de volgende onderdelen:

  • Web

  - Vormgeven van de website(s)
  - Plaatsen van aangeleverde content op de website
  - Meedenken over de inzet van de website(s)
  - Bewaken regelmaat van content plaatsing verschillende teams
  - Plaatsen van content op verschillende kanalen
  - Vormgeven van verschillende kanalen

  • Social media

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Plaatsen van gesignaleerde voor de regio interessante content
  - Uitlokken en participeren in discussie op SM
  - Bewaken van ‘de goede orde’ bij discussies op SM
  - Informeren van bestuur indien dat nodig wordt geacht ivm discussie op social media

  • Nieuwsbrief

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Verzamelen en/of najagen van content
  - Publiceren nieuwsbrieven via e-mail
  - Bijhouden wijzigingen in- en uitschrijvingen nieuwsbrief

  • Vormgeving

  - Op verzoek maken van logo’s en/of drukwerk
  - Op verzoek bijwerken van logo’s en/of drukwerk

  • Technische Ondersteuning

  - Maken en beheer SM kanalen
  - Technisch beheer website(s)
  - Technisch beheer e-mail
  - Technisch beheer documenten-portal/archief regio
  - Uitleg en ondersteuning regiomedewerkers en bestuur waar nodig
  - Contacten derden i.v.m. technische aanpassingen zoals Scouting Nederland

  • Media

  - (Op verzoek) maken van kwalitatief goede persberichten
  - Signaleren en doorgeven van activiteiten die ‘nieuwswaardig’ zijn
  - Begeleiden van externe media bij evenementen
  - Adviseren hoe betere berichtgeving (in de media) te doen

  • Animatie/Video

  - Op verzoek maken (animatie)filmpjes
  - Bewerken van (animatie)filmpjes om ze geschikt te maken voor de regio
  - Adviseren hoe (animatie)video’s in te zetten binnen de regio

  Hierboven hebben we een korte opsomming gegegven van datgeen wat het in de grote lijnen gaat inhouden. Zou je iets voor ons willen betekenen, of ken je iemand die ons hierin zou kunnen helpen, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken via communicatie@scoutingzeeland.nl