Regiobestuur

De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van de voorwaarden, als in de statuten genoemd, ondersteunend aan de 36 Zeeuwse scoutinggroepen.

Daarnaast is het de taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat de diverse teams in de regio volledig in staat zijn (qua bezetting en qua deskundigheid) hun taak uit te voeren.

Het bestuur bewaakt het uitvoeren van de taken van de diverse regioteams en medewerkers. Het regiobestuur stuurt de vrijwillige bureau medewerker aan die de organisatie ondersteunt.

Het regiobestuur zet zich in om de groepen te ondersteunen, zich te blijven ontwikkelen, te groeien en om kennis en ervaring te delen. Tevens stimuleert het bestuur de groepen om aan het project groepsontwikkeling mee te doen om hun groep gezond te maken of te houden.

Het regiobestuur vertegenwoordigt Scouting binnen de provincie ook richting alle relevante partijen, zoals de Provincie Zeeland, de politieke partijen in Provinciale Staten en provinciale organisaties zoals Scoop. De Provincie Zeeland is fors aan het bezuinigen. De meerwaarde van Scouting Zeeland voor de leefbaarheid in de provincie en het belang van deskundige vrijwilligers moeten onder de aandacht gebracht worden bij de politieke partijen. Het regiobestuur zet zich de komende jaren hiervoor in.

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om al het bovenstaande de revue te laten passeren. Tevens roepen we twee maal per jaar alle groepen uit de regio Zeeland en de daarbij horende Admiraliteit  Zeeuwse Stromen bij elkaar om in de regioraad een ieder te informeren over de ontwikkelingen in de regio en in het land.

Het Regio Bestuur heeft de volgende samenstelling:

- Voorzitter - Gerben Nouse
- Penningmeester - ( interim ) Paul van de Meer 
- Secretaris - Toine Witters 
- Lid van bestuur ( Lid Landelijke raad ) - Paul van der Meer 
- Lid van bestuur (( Plv. lid landelijke raad ) - 
- Lid van bestuur ( Communicatie ) - Henk de Keijzer 
- Lid van bestuur ( TSP ) - ( vacant )
- Lid van bestuur ( TSP ) Björn Platschorre 
- Lid van bestuur (( TDB ) vacant )
- Lid van bestuur ( Algemeen ) Mark Rosel
- Lid van bestuur ( Algemeen ) Ineke Cannoo

 

 

Laatste Nieuws:

 • Kerstwens 2018 / 2019

   
 • TSP Roverscouts gaat van start!

  Sinds de afgelopen bestuursvergadering hebben zich 4 Roverscouts gemeld als kanidaat om het TSP Roverscouts verder op te gaan pakken. Wij als regiobestuur wensen Tamara, Kim, Stephan en Ruben heel veel mooie ideeën, deelname vanuit de groepen en activiteiten toe!

  Je kunt hun bereiken via tsproverscouts@scoutingzeeland.nl

   

   
 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

   
 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

   
 • Scout it out!

  Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

  De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

  Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

  Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.