Beschrijvingen van trainingen

Trainingen zijn er in vele soorten en maten. Voor leiding van speltakken, voor bestuursleden en voor hele groepen. Hieronder een kort overzicht van ons aanbod.

12 modules voor leiding

Wil jij je kwaliteiten als leidinggevende uitbouwen? en wil je kennismaken met allerlei andere kaderleden uit de regio? En via hen veel nieuwe ideeën opdoen? Én heb je ook nog interesse in een leuk en gezellige training? Neem deel aan één of meer van onderstaande modules;

Module 1; Spelvisie en Spelaanbod. De grondbeginselen van scouting, hoe zit scouting Nederland in elkaar en welke unieke rol kan jij daarin spelen?

Module 2; Scouting in de Samenleving. Het ontstaan van scouting en de mijlpalen in de geschiedenis. Vervolgens wordt aangegeven wat de visie en missie zijn van Scouting in Nederland en wereldwijd en welke rol Scouting speelt in de samenleving.

Module 3; Scouting Academy. Wat kan de Scouting Academy jou bieden? Hoe werkt de Scouting Academy en wat kan de competentiebenadering jou bieden in Scouting en daar buiten?

Module 4; Leeftijdseigene. Over het leeftijdseigene van de jeugdleden in de speltakken. Welk spel hoort bij de ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling van de leeftijdsgroepen wordt uitgewerkt in cognitieve, lichamelijke, sociale en sociale aspecten.

Module 5; Activiteitenwensen en Spelideeën. Doe spelideeën op en krijg tips hoe je jeugdleden bij het samenstellen van het programma kunt betrekken.

Module 6; Programmeren. Hoe stel je een spelprogramma voor een opkomst en een meer-maanden- of jaarplan op.

Module 7; Motivatietechnieken en Groepsproces. Leer hoe leiding kan aansluiten bij de basisbehoeftes van de jeugdleden en hoe jeugdleden verleid kunnen worden tot spelenderwijs ontwikkelen. Leer observeren, leer over motivatiefactoren, progressiesysteem en insignewerk.

Module 8; Veiligheid. Bewuste risico’s nemen, dat kenmerkt het veilige scoutingspel. Risico’s nemen maakt dat jeugdleden eigen verantwoordelijkheid en inzicht ontwikkelen, dat mag natuurlijk niet betekenen dat ze onaanvaardbare risico’s lopen. Daar ligt jouw verantwoordelijkheid als leiding.

Module 9; Presenteren en uitleggen activiteiten. Hoe leg je goed een spel uit en hoe begeleid je het vervolgens. Het lijkt zo eenvoudig, maar er komt meer bij kijken dan je denkt!

Module 10; Gewenst Gedrag.  Wat is het gedrag dat we binnen Scouting graag zien van kaderleden? Wat zegt de gedragscode hierover en hoe pas je die toe? Leer de gedragscode uit te leggen aan jeugdleden in relatie tot gedrag en omgangsvormen.

Module 11; Evalueren. Van evalueren kan je leren! Maak je activiteiten nog beter door de huidige te evalueren. Leer wat evalueren is, op welke manieren je kunt evalueren als leiding onderling, maar ook met je jeugdleden

Module 12; Gespreksvaardigheden. We praten wat af binnen Scouting, vaak voor ons plezier, soms ook een serieus gesprek. Maak kennis met de volgende gesprekvormen; motivatiegesprek, correctiegesprek, oudergesprek, feedback geven, slecht nieuwsgesprek, overleg- en vergadervaardigheden, leer ze zeker ook toepassen.

Samen met je praktijkbegeleider kijk je naar jouw leerwensen en bepaal je aan welke modules je deel wilt nemen. Maar net als heel veel andere cursisten kan je ook gewoon aan het hele weekend deelnemen. Je volgt dan je één van de twee routes die we hebben samengesteld en daarmee volg je uiteindelijk 5 van de 10 modules welke er in dat weekend gegeven worden en ben je aanwezig van begin tot eind. Een mooie kans om veel van de andere deelnemers te leren kennen te horen hoe zijn het scouting spel aanpakken. 

Mocht je nog vragen hebben mail dan Team Deskundigheidsbevordering van de regio.

Op kamp trainingen

De kampen zijn voor de jeugdleden het hoogtepunt van het jaarprogramma. Op kamp gaan met kinderen of jongeren is iets anders dan een opkomst van 2 uur. Ben jij leidinggevende en minimaal 1x op kamp geweest? En wil jij je inzetten om je kamp nog gaver te maken? Door leidinggevende kwaliteiten te verbeteren én praktisch een hoop dingen te leren die je meteen kunt toepassen op kamp.

Een kamptraining bevat alle aspecten van het op kamp gaan, zoals:

 • organisatie
 • het kind
 • het programma
 • milieu en buitenleven
 • verantwoord op kamp gaan
 • veilig op kamp
 • de kampopening

 Daarom heeft de vereniging Scouting Nederland besloten dat minimaal één kaderlid per speltak de kamptraining gevolgd moet hebben. Voor iedere leeftijdsgroep (bevers, welpen, scouts en exlporers) kennen we een cursus die gaat over de kampvorm die past bij de speltak.

  • Bevers (5-7 jaar) - logeertraining
  • Welpen (7-11 jaar) - bivaktraining
  • Scouts (11 -14 jaar) - kampeertraining
  • Explorers (14-17 jaar) – expeditie training

Sinds 2015 is ook deze training modulair geworden. Op de downloadpagina van de trainingen kun je deze documenten vinden. 

Hoe aan te melden?

Vraag aan je groep hoe het zit met eventuele vergoedingen.

Training op maat

Is er een specifiek onderwerp wat leeft binnen jouw groep, of binnen een aantal groepen? Het trainingsteam verzorgt graag een training op maat. We inventariseren de vraag, komen met een voorstel voor een trainingsopzet, stemmen dit af en voeren de training uit.

Mochten er verder nog vragen zijn kun je contact opnemen met Team Deskundigheidbevordering.

Workshops

Door middel van workshops krijgen leidinggevenden en bestuursleden de mogelijkheid hun kennis te verbreden. Onderwerpen die al aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld kinderen met ander gedrag, fondsen werven, brandveiligheid, Arbo, schminken, muziekinstrumenten maken, koken voor grote groepen, opstellen van beleidsplannen.

Teamleiderstraining

Wat komt er op je af als teamleider? Hoe motiveer jij je team en wat draagt bij aan een effectieve aansturing van jouw team?

Als teamleider heb je veel verantwoordelijkheden. Tijdens deze training krijg je tips over het effectief aansturen van jouw team en het motiveren van je teamleden en proberen we zo goed als mogelijk met elkaar antwoord te vinden op jullie vragen.

Laatste Nieuws:

 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

   
 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

   
 • Scout it out!

  Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

  De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

  Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

  Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.

   
 • Team communicatie wil uitbreiden

  Al sinds 2014 word er gewerkt aan alles wat met communicatie te maken heeft binnen Scouting regio Zeeland. Veel zaken hebben op de achtergrond plaats gevonden, sommige zaken zijn meer zichtbaar geweest. 

  Sinds kort willen we dit team graag zichtbaar uitbreiden, om zo nog meer te kunnen bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die graag iets willen betekenen voor ons team. We zijn op zoek naar mensen die zich bezig gaan willen houden met de volgende onderdelen:

  • Web

  - Vormgeven van de website(s)
  - Plaatsen van aangeleverde content op de website
  - Meedenken over de inzet van de website(s)
  - Bewaken regelmaat van content plaatsing verschillende teams
  - Plaatsen van content op verschillende kanalen
  - Vormgeven van verschillende kanalen

  • Social media

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Plaatsen van gesignaleerde voor de regio interessante content
  - Uitlokken en participeren in discussie op SM
  - Bewaken van ‘de goede orde’ bij discussies op SM
  - Informeren van bestuur indien dat nodig wordt geacht ivm discussie op social media

  • Nieuwsbrief

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Verzamelen en/of najagen van content
  - Publiceren nieuwsbrieven via e-mail
  - Bijhouden wijzigingen in- en uitschrijvingen nieuwsbrief

  • Vormgeving

  - Op verzoek maken van logo’s en/of drukwerk
  - Op verzoek bijwerken van logo’s en/of drukwerk

  • Technische Ondersteuning

  - Maken en beheer SM kanalen
  - Technisch beheer website(s)
  - Technisch beheer e-mail
  - Technisch beheer documenten-portal/archief regio
  - Uitleg en ondersteuning regiomedewerkers en bestuur waar nodig
  - Contacten derden i.v.m. technische aanpassingen zoals Scouting Nederland

  • Media

  - (Op verzoek) maken van kwalitatief goede persberichten
  - Signaleren en doorgeven van activiteiten die ‘nieuwswaardig’ zijn
  - Begeleiden van externe media bij evenementen
  - Adviseren hoe betere berichtgeving (in de media) te doen

  • Animatie/Video

  - Op verzoek maken (animatie)filmpjes
  - Bewerken van (animatie)filmpjes om ze geschikt te maken voor de regio
  - Adviseren hoe (animatie)video’s in te zetten binnen de regio

  Hierboven hebben we een korte opsomming gegegven van datgeen wat het in de grote lijnen gaat inhouden. Zou je iets voor ons willen betekenen, of ken je iemand die ons hierin zou kunnen helpen, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken via communicatie@scoutingzeeland.nl

   
 • Waarderingstekens voor diverse regiomedewerkers

  Middelburg - Tijdens onze afgelopen regioraad van 21 november hebben we met veel trots weer een aantal waarderingstekens uit mogen reiken aan 4 van onze regiomedewerkers.

  Verdeeld over vergadering zijn er aan de volgende personen waarderingstekens uitgereikt:

  Brons:

  Tanja Platschorre- Taalman

  Zilver:

  Rik Hengeveld
  Alwin van Ombergen
  Karin Mijnders

  Namens Scouting Regio Zeeland van harte gefeliciteerd!