Stage

Stage

De stage is één van de vele manieren binnen de Scouting Academy om competenties op te doen. Deze tool is met name geschikt voor zaken die je in de praktijk moet ervaren om ze goed eigen te maken. Het feit dat je de praktijk ziet en doet in een vreemde groep zorgt voor een verdieping die je niet krijgt binnen je eigen vertrouwde omgeving.

De algemene doelen van een stage zijn:

-  Nieuwe ideeën en ervaringen opdoen
- Bewuste leermomenten creëren
- Contacten tussen groepen bevorderen
- Losbreken van vast geroeste gewoontes in een team

Je kunt deze algemene doelstelling uitbreiden met zaken die jij belangrijk vindt om naar te kijken bij een andere groep. Binnen deze doelstelling stel je jezelf een opdracht, die je tijdens je stage uitvoert. Deze stage is vrijwillig, er wordt ook niet verwacht dat je een stageverslag schrijft. Afhankelijk van je leerdoelen kan hier natuurlijk wel voor kiezen.

Het is dus de bedoeling dat je samen met je praktijkbegeleider leerdoelen opstelt, daarna contact zoekt met een groep waar je die leerdoelen in praktijk kan brengen en nadien aan de hand van de feedback bespreekt of je de gewenste doelen bereikt hebt.

Om je te helpen zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar:

-        Een lijst met stagegroepen in Regio Zeeland en de contactgegevens

-        Een stage handleiding waarin staat hoe je een stage het beste kan aanpakken

Voor een zo breed mogelijk aanbod hebben we zoveel mogelijk groepen nodig die een stagegroep willen zijn.

Een stagegroep zijn houdt in:

- Per speltak een contactpersoon aanwijzen;
- Deze contactpersoon maakt de afspraken met de stageloper;
- Vangt de stageloper op voor de opkomst;
- Spreekt met de stageloper door wat zijn/haar opdracht/leerdoel is;
- Evalueert samen met de stageloper hoe de opdracht/ het leerdoel gerealiseerd is.

Deze contactpersoon kan bijvoorbeeld de teamleider van de speltak zijn, maar ook de praktijkbegeleider, zolang deze maar in staat is de stageloper te begeleiden tijdens de opkomst en feedback kan geven achteraf.

Als jouw groep hieraan wil meewerken, vul dan dit formulier in en retourneer het aan tdb@scoutingzeeland.nl. 

Laatste Nieuws:

 • TSP Roverscouts gaat van start!

  Sinds de afgelopen bestuursvergadering hebben zich 4 Roverscouts gemeld als kanidaat om het TSP Roverscouts verder op te gaan pakken. Wij als regiobestuur wensen Tamara, Kim, Stephan en Ruben heel veel mooie ideeën, deelname vanuit de groepen en activiteiten toe!

  Je kunt hun bereiken via tsproverscouts@scoutingzeeland.nl

   

   
 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

   
 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

   
 • Scout it out!

  Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

  De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

  Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

  Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.

   
 • Team communicatie wil uitbreiden

  Al sinds 2014 word er gewerkt aan alles wat met communicatie te maken heeft binnen Scouting regio Zeeland. Veel zaken hebben op de achtergrond plaats gevonden, sommige zaken zijn meer zichtbaar geweest. 

  Sinds kort willen we dit team graag zichtbaar uitbreiden, om zo nog meer te kunnen bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die graag iets willen betekenen voor ons team. We zijn op zoek naar mensen die zich bezig gaan willen houden met de volgende onderdelen:

  • Web

  - Vormgeven van de website(s)
  - Plaatsen van aangeleverde content op de website
  - Meedenken over de inzet van de website(s)
  - Bewaken regelmaat van content plaatsing verschillende teams
  - Plaatsen van content op verschillende kanalen
  - Vormgeven van verschillende kanalen

  • Social media

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Plaatsen van gesignaleerde voor de regio interessante content
  - Uitlokken en participeren in discussie op SM
  - Bewaken van ‘de goede orde’ bij discussies op SM
  - Informeren van bestuur indien dat nodig wordt geacht ivm discussie op social media

  • Nieuwsbrief

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Verzamelen en/of najagen van content
  - Publiceren nieuwsbrieven via e-mail
  - Bijhouden wijzigingen in- en uitschrijvingen nieuwsbrief

  • Vormgeving

  - Op verzoek maken van logo’s en/of drukwerk
  - Op verzoek bijwerken van logo’s en/of drukwerk

  • Technische Ondersteuning

  - Maken en beheer SM kanalen
  - Technisch beheer website(s)
  - Technisch beheer e-mail
  - Technisch beheer documenten-portal/archief regio
  - Uitleg en ondersteuning regiomedewerkers en bestuur waar nodig
  - Contacten derden i.v.m. technische aanpassingen zoals Scouting Nederland

  • Media

  - (Op verzoek) maken van kwalitatief goede persberichten
  - Signaleren en doorgeven van activiteiten die ‘nieuwswaardig’ zijn
  - Begeleiden van externe media bij evenementen
  - Adviseren hoe betere berichtgeving (in de media) te doen

  • Animatie/Video

  - Op verzoek maken (animatie)filmpjes
  - Bewerken van (animatie)filmpjes om ze geschikt te maken voor de regio
  - Adviseren hoe (animatie)video’s in te zetten binnen de regio

  Hierboven hebben we een korte opsomming gegegven van datgeen wat het in de grote lijnen gaat inhouden. Zou je iets voor ons willen betekenen, of ken je iemand die ons hierin zou kunnen helpen, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken via communicatie@scoutingzeeland.nl