Scouting Regio Zeeland Fonds

Het Scouting Zeeland Fonds maakt onderdeel uit van de Stichting Regio Scouting Zeeland en heeft als doel: het financieel ondersteunen van de scoutinggroepen binnen de regio Zeeland om groei en/of kwaliteitsverbetering mede mogelijk te maken.

De Regio Scouting Zeeland stelt per 1 juli 2016 een deel van haar vermogen beschikbaar ten behoeve van het Scouting Zeeland Fonds. Het betreft
€ 10.000,- welke tot 2016 was gelabeld als geld ledenactiviteiten in verband met de fusie van de districten tot regio Zeeland per 1 november 1996. De Regio Scouting Zeeland heeft de mogelijkheid om dit budget te vergroten door het verwerven van gelden van andere partijen en/of in de door de regioraad goedgekeurde begroting een deel van haar vermogen aan het fonds toe te voegen.

Voorbeelden van mogelijke projecten:

 • -       Werving van leden en/of leiding.
 • -       Inhuren (externe) deskundige voor groepsontwikkeling, conflictbemiddeling, juridisch advies, etc.
 • -       Bijdrage in de kosten waarderingstekens Scouting Nederland (100%)
 • -       Organiseren openbaar toegankelijke activiteit (ter promotie van Scouting).

Het betreft zogenaamde cofinanciering. 50% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 1000,- per groep, per twee jaar wordt vergoed. Van de groep wordt dus verwacht dat zij een evenredig deel in de kosten draagt. Indien er sprake is van meerdere subsidienten of sponsoren worden deze bijdragen in mindering gebracht op de projectkosten. De kosten voor waarderingstekens Scouting Nederland worden 100% vergoed.

Om een bijdrage te krijgen kunnen groepen uit de regio Zeeland een relatief eenvoudige aanvraag indienen. De basisgegevens van de groep en aanvragers worden uit SOL gehaald.

3 personen uit het regiobestuur en/of de regio beoordelen de aanvraag en kennen toe/wijzen af. Gestreefd wordt naar een beoordelingstermijn van maximaal 4 weken.

Geen bijdrage wordt verstrekt voor de (ver)bouw of inrichting van gebouwen of locaties en reguliere (spel)materialen.

Verantwoording en uitbetaling van de bijdrage uit het SZF geschiedt achteraf op basis van declaratie: 50% van de gemaakte projectkosten tot maximaal het bedrag dat is toegekend. Uitbetaling geschiedt op de groepsrekening. Er is geen resultaatverplichting. Er worden geen voorschotten uitgekeerd.

Het fonds verantwoordt haar uitgaven in het financiële jaarverslag van de regio.

Als het fonds leeg is, dan wel het geld is toegekend aan projecten, wordt er geen subsidie meer verstrekt totdat de regioraad instemt met het toevoegen van geld vanuit het eigen vermogen van de regio, dan wel gelden van derden het fonds aanvullen. 

Laatste Nieuws:

 • Scoutcentrum Zeeland 50 jaar, foto's en video's gezocht!

  FOTO’S EN VERHALEN SOUTCENTRUM ZEELAND GEZOCHT!


  Het Scoutcentrum Zeeland is op 2e Pinksterdag 18 mei 1970 officieel geopend en bestaat volgend jaar dus 50 jaar!

  Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan wil het bestuur van het SCZ een jubileumboek samenstellen en uitgeven.

  Het idee is om aan de hand van foto’s met verklarende tekst, de geschiedenis van het SCZ te vertellen. Van 1970 t/m 2020.

  We zijn dus op zoek naar mooie kenmerkende foto’s van en over het Scoutcentrum en haar gasten. Met, als dat kan, een leuk verhaal erbij.

  Het zou mooi zijn als we van de afgelopen 50 jaar, uit elk jaar minimaal 1 foto zouden hebben.

  Te denken valt aan de volgende thema’s:

  • Het Scoutcentrum zelf: het terrein (velden, bos), de gebouwen, de ligging aan het Veerse Meer, het Poldertje....
  • De (ontstaans)geschiedenis: oude (gescande) foto’s en verhalen uit de begintijd 1970 – 1995.....
  • De gasten: Zeeuwse groepen, Nederlandse groepen, Buitenlandse groepen, de verschillende speltakken, actiefoto’s....
  • De evenementen: ZeWaKa, ZESC, houthakkerskamp, cursussen....
  • Scouting: de padvinderij, Scouting Nederland, scoutingtechnieken, -gewoontes, –tradities, actiefoto’s
  • Het HV huis: de bouw, sponsoring, opening....
  • ........
  Dus zoek ze op, je mooiste scoutingfoto’s en stuur ze ons toe. En als je er een leuk verhaal bij hebt, schrijf het op en stuur het mee.

  Als je een foto en/of een verhaal instuurt, geef je daarbij toestemming om deze te publiceren. Graag de maker en het jaartal van de foto vermelden.

  Foto’s digitaal aanleveren; analoge foto’s inscannen, foto’s gemaakt met digitale camera of telefoon in hoge resolutie.

  Redactieadres: secretaris@scoutcentrumzeeland.nl  of  laudiebal@zeelandnet.nl


  Met vriendelijke groet namens het bestuur van het Scoutcentrum 

  Laudie Bal

   
 • Kerstwens 2018 / 2019

   
 • TSP Roverscouts gaat van start!

  Sinds de afgelopen bestuursvergadering hebben zich 4 Roverscouts gemeld als kanidaat om het TSP Roverscouts verder op te gaan pakken. Wij als regiobestuur wensen Tamara, Kim, Stephan en Ruben heel veel mooie ideeën, deelname vanuit de groepen en activiteiten toe!

  Je kunt hun bereiken via tsproverscouts@scoutingzeeland.nl

   

   
 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

   
 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM