Scouting Regio Zeeland Fonds

Het Scouting Zeeland Fonds maakt onderdeel uit van de Stichting Regio Scouting Zeeland en heeft als doel: het financieel ondersteunen van de scoutinggroepen binnen de regio Zeeland om groei en/of kwaliteitsverbetering mede mogelijk te maken.

De Regio Scouting Zeeland stelt per 1 juli 2016 een deel van haar vermogen beschikbaar ten behoeve van het Scouting Zeeland Fonds. Het betreft
€ 10.000,- welke tot 2016 was gelabeld als geld ledenactiviteiten in verband met de fusie van de districten tot regio Zeeland per 1 november 1996. De Regio Scouting Zeeland heeft de mogelijkheid om dit budget te vergroten door het verwerven van gelden van andere partijen en/of in de door de regioraad goedgekeurde begroting een deel van haar vermogen aan het fonds toe te voegen.

Voorbeelden van mogelijke projecten:

 • -       Werving van leden en/of leiding.
 • -       Inhuren (externe) deskundige voor groepsontwikkeling, conflictbemiddeling, juridisch advies, etc.
 • -       Bijdrage in de kosten waarderingstekens Scouting Nederland (100%)
 • -       Organiseren openbaar toegankelijke activiteit (ter promotie van Scouting).

Het betreft zogenaamde cofinanciering. 50% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 1000,- per groep, per twee jaar wordt vergoed. Van de groep wordt dus verwacht dat zij een evenredig deel in de kosten draagt. Indien er sprake is van meerdere subsidienten of sponsoren worden deze bijdragen in mindering gebracht op de projectkosten. De kosten voor waarderingstekens Scouting Nederland worden 100% vergoed.

Om een bijdrage te krijgen kunnen groepen uit de regio Zeeland een relatief eenvoudige aanvraag indienen. De basisgegevens van de groep en aanvragers worden uit SOL gehaald.

3 personen uit het regiobestuur en/of de regio beoordelen de aanvraag en kennen toe/wijzen af. Gestreefd wordt naar een beoordelingstermijn van maximaal 4 weken.

Geen bijdrage wordt verstrekt voor de (ver)bouw of inrichting van gebouwen of locaties en reguliere (spel)materialen.

Verantwoording en uitbetaling van de bijdrage uit het SZF geschiedt achteraf op basis van declaratie: 50% van de gemaakte projectkosten tot maximaal het bedrag dat is toegekend. Uitbetaling geschiedt op de groepsrekening. Er is geen resultaatverplichting. Er worden geen voorschotten uitgekeerd.

Het fonds verantwoordt haar uitgaven in het financiële jaarverslag van de regio.

Als het fonds leeg is, dan wel het geld is toegekend aan projecten, wordt er geen subsidie meer verstrekt totdat de regioraad instemt met het toevoegen van geld vanuit het eigen vermogen van de regio, dan wel gelden van derden het fonds aanvullen. 

Laatste Nieuws:

 • TSP Roverscouts gaat van start!

  Sinds de afgelopen bestuursvergadering hebben zich 4 Roverscouts gemeld als kanidaat om het TSP Roverscouts verder op te gaan pakken. Wij als regiobestuur wensen Tamara, Kim, Stephan en Ruben heel veel mooie ideeën, deelname vanuit de groepen en activiteiten toe!

  Je kunt hun bereiken via tsproverscouts@scoutingzeeland.nl

   

   
 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

   
 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

   
 • Scout it out!

  Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

  De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

  Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

  Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.

   
 • Team communicatie wil uitbreiden

  Al sinds 2014 word er gewerkt aan alles wat met communicatie te maken heeft binnen Scouting regio Zeeland. Veel zaken hebben op de achtergrond plaats gevonden, sommige zaken zijn meer zichtbaar geweest. 

  Sinds kort willen we dit team graag zichtbaar uitbreiden, om zo nog meer te kunnen bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die graag iets willen betekenen voor ons team. We zijn op zoek naar mensen die zich bezig gaan willen houden met de volgende onderdelen:

  • Web

  - Vormgeven van de website(s)
  - Plaatsen van aangeleverde content op de website
  - Meedenken over de inzet van de website(s)
  - Bewaken regelmaat van content plaatsing verschillende teams
  - Plaatsen van content op verschillende kanalen
  - Vormgeven van verschillende kanalen

  • Social media

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Plaatsen van gesignaleerde voor de regio interessante content
  - Uitlokken en participeren in discussie op SM
  - Bewaken van ‘de goede orde’ bij discussies op SM
  - Informeren van bestuur indien dat nodig wordt geacht ivm discussie op social media

  • Nieuwsbrief

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Verzamelen en/of najagen van content
  - Publiceren nieuwsbrieven via e-mail
  - Bijhouden wijzigingen in- en uitschrijvingen nieuwsbrief

  • Vormgeving

  - Op verzoek maken van logo’s en/of drukwerk
  - Op verzoek bijwerken van logo’s en/of drukwerk

  • Technische Ondersteuning

  - Maken en beheer SM kanalen
  - Technisch beheer website(s)
  - Technisch beheer e-mail
  - Technisch beheer documenten-portal/archief regio
  - Uitleg en ondersteuning regiomedewerkers en bestuur waar nodig
  - Contacten derden i.v.m. technische aanpassingen zoals Scouting Nederland

  • Media

  - (Op verzoek) maken van kwalitatief goede persberichten
  - Signaleren en doorgeven van activiteiten die ‘nieuwswaardig’ zijn
  - Begeleiden van externe media bij evenementen
  - Adviseren hoe betere berichtgeving (in de media) te doen

  • Animatie/Video

  - Op verzoek maken (animatie)filmpjes
  - Bewerken van (animatie)filmpjes om ze geschikt te maken voor de regio
  - Adviseren hoe (animatie)video’s in te zetten binnen de regio

  Hierboven hebben we een korte opsomming gegegven van datgeen wat het in de grote lijnen gaat inhouden. Zou je iets voor ons willen betekenen, of ken je iemand die ons hierin zou kunnen helpen, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken via communicatie@scoutingzeeland.nl