In 2014 is in de Regio begonnen met het project regio-ontwikkeling. Veel groepen in Zeeland hebben toen de enquête ingevuld. De resultaten daarvan zijn destijds besproken in de Regioraad. Hierna is er een dag georganiseerd waar er een samenvatting van de resultaten is gemaakt en een stappenplan.

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de enquête is dat het Regiobestuur beter zichtbaar moet worden en dat het contact tussen scoutinggroepen onderling en met het regiobestuur beter kan.Om  beter “zichtbaar” worden, zijn er eind vorig jaar regioposters verstuurd met het verzoek deze op te hangen in het clubgebouw, hebben we een nieuwe website enzijn weactief op Facebook en Twitter.

Regioambasadeurs 2016

 

Naast deze social media vinden wij het persoonlijke contact ook heel belangrijk. Dat is de reden dat wij een nieuwe functie in het leven hebben geroepen. Dat is de functie van regio-ambassadeur.

De regio-ambassadeurs houden op een informele manier contact met een cluster van scoutinggroepen, met de regioteams en met het regiobestuur. Zo kunnen ze de regioteams en het regiobestuur vertellen wat er bij groepen speelt en wat groepen belangrijk vindenen kunnen ze groepen vertellen wat er in de regioteams en bij andere groepen speelt. Het regiobestuur wil ook graag meer voor groepen betekenen. Door de inzet van de regio-ambassadeurs hopen we beter in staat zijn snel de juiste ondersteuning te bieden wanneer dat gevraagd wordt.


Wat kan een regio-ambassadeur voor
 de scoutinggroependoen?

 • -  Het opbouwen van een goede relatie tussenscoutinggroepen(zowel met het bestuur als de leiding) en andere groepen, de regioteams en het regiobestuur.
 • -  Het informeren van de regioteams en het regiobestuur over de wensen en behoeftes van groepen.
 • -  Het coördineren en organiseren en ondersteuning aangroepen (zoals hulp bij het werven van vrijwilligers of leden, interne conflicten, financiële problemen e.d.;)
 • -  Informatie verstrekken over trainingen (Scouting Academy) en andere regio-activiteiten;


H
et is niet de bedoeling dat de regio-ambassadeur jullie groep bij een bezoek komt controleren. Hij/zij zal bijv. een keer kunnen komen kijken bij een groepsdag, of bij een groepsraad of na een opkomst een bezoek brengen.

Laatste Nieuws:

 • TSP Roverscouts gaat van start!

  Sinds de afgelopen bestuursvergadering hebben zich 4 Roverscouts gemeld als kanidaat om het TSP Roverscouts verder op te gaan pakken. Wij als regiobestuur wensen Tamara, Kim, Stephan en Ruben heel veel mooie ideeën, deelname vanuit de groepen en activiteiten toe!

  Je kunt hun bereiken via tsproverscouts@scoutingzeeland.nl

   

   
 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

   
 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

   
 • Scout it out!

  Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

  De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

  Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

  Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.

   
 • Team communicatie wil uitbreiden

  Al sinds 2014 word er gewerkt aan alles wat met communicatie te maken heeft binnen Scouting regio Zeeland. Veel zaken hebben op de achtergrond plaats gevonden, sommige zaken zijn meer zichtbaar geweest. 

  Sinds kort willen we dit team graag zichtbaar uitbreiden, om zo nog meer te kunnen bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die graag iets willen betekenen voor ons team. We zijn op zoek naar mensen die zich bezig gaan willen houden met de volgende onderdelen:

  • Web

  - Vormgeven van de website(s)
  - Plaatsen van aangeleverde content op de website
  - Meedenken over de inzet van de website(s)
  - Bewaken regelmaat van content plaatsing verschillende teams
  - Plaatsen van content op verschillende kanalen
  - Vormgeven van verschillende kanalen

  • Social media

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Plaatsen van gesignaleerde voor de regio interessante content
  - Uitlokken en participeren in discussie op SM
  - Bewaken van ‘de goede orde’ bij discussies op SM
  - Informeren van bestuur indien dat nodig wordt geacht ivm discussie op social media

  • Nieuwsbrief

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Verzamelen en/of najagen van content
  - Publiceren nieuwsbrieven via e-mail
  - Bijhouden wijzigingen in- en uitschrijvingen nieuwsbrief

  • Vormgeving

  - Op verzoek maken van logo’s en/of drukwerk
  - Op verzoek bijwerken van logo’s en/of drukwerk

  • Technische Ondersteuning

  - Maken en beheer SM kanalen
  - Technisch beheer website(s)
  - Technisch beheer e-mail
  - Technisch beheer documenten-portal/archief regio
  - Uitleg en ondersteuning regiomedewerkers en bestuur waar nodig
  - Contacten derden i.v.m. technische aanpassingen zoals Scouting Nederland

  • Media

  - (Op verzoek) maken van kwalitatief goede persberichten
  - Signaleren en doorgeven van activiteiten die ‘nieuwswaardig’ zijn
  - Begeleiden van externe media bij evenementen
  - Adviseren hoe betere berichtgeving (in de media) te doen

  • Animatie/Video

  - Op verzoek maken (animatie)filmpjes
  - Bewerken van (animatie)filmpjes om ze geschikt te maken voor de regio
  - Adviseren hoe (animatie)video’s in te zetten binnen de regio

  Hierboven hebben we een korte opsomming gegegven van datgeen wat het in de grote lijnen gaat inhouden. Zou je iets voor ons willen betekenen, of ken je iemand die ons hierin zou kunnen helpen, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken via communicatie@scoutingzeeland.nl