De Admiraliteit verzorgt naar behoefte trainingen m.b.t. nautisch en technische onderwerpen. Hierbij valt te denken aan trainingen over onderhoud, veilig op het water, varen met buitenboormotor, slepen e.d.

Daarnaast worden er trainingen verzorgd voor leiding die CWO instructeur 2 wil worden. Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor training voor CWO instructeur 3.