Regiobestuur

Het regiobestuur bestaat uit de coördinatoren van de meeste regionale teams en het dagelijks bestuur van de regio. Het regiobestuur vertegenwoordigt de groepen van Scouting Regio Zeeland in de landelijke raad en naar andere partijen, zowel binnen als buiten Scouting en bewaakt het uitvoeren van de taken van de regioteams en regiomedewerkers.

Het regiobestuur wordt ondersteund door de klankbordgroep jonge leiding, de klankbordgroep landelijke raad en de bureaumedewerkster. Elke zes weken komt het regiobestuur bij elkaar voor overleg. Tevens roept het regiobestuur twee maal per jaar alle groepen uit de regio Zeeland en de regioteams bij elkaar voor de regioraad .

Het regiobestuur heeft de volgende samenstelling:

  • Mark Rosel (voorzitter, coördinator Regio-ambassadeurs, coördinator Team Vinden & Binden, interim secretaris, interim coördinator Team Spel & Programma)
  • Paul van de Meer (penningmeester, plv. lid landelijke raad)
  • Erwin van den Broek (coördinator Team Deskundigheidsbevordering)
  • Lennard Loomans (lid landelijke raad)
  • Jeroen Appel (coördinator Team Media en Team Communicatie)
  • Elna Dert (coördinator Team Regio-ambassadeurs en bureaumedewerkster)
  • Michal Sprenkels (coördinator Team Bestuurscoaches)