Scouting en Jeugd Cultuur Fonds

Een bijdrage in de contributie?

Soms krijg je als Scoutinggroep te maken met ouders die de contributie niet (meer) kunnen betalen. Gelukkig zijn er in Zeeland een aantal mogelijkheden waardoor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen toch mee kunnen doen.

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen (110-120% sociaal minimum) toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal 450 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling of scoutinggroep waar het kind lid is.

Deelnemende gemeenten

De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg , Reimerswaal, Terneuzen & Tholen zijn aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds Zeeland is voor kinderen van 4 tot 18 jaar die deel willen nemen aan een culturele activiteit, zoals dansen, muziekles of scouting.

Aanvragen jeugdcultuurfonds

Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair: een tussenpersoon. Intermediairs zijn te vinden op scholen, bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg en in gezondheidscentra. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt de bijdrage direct betaald aan de Scoutinggroep. De stichting Leergeld is intermediair voor het jeugdcultuurfonds. Dat lijkt daarmee het loket om eventueel naar te verwijzen. (zie Welk loket)

Leergeld Nederland

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Lokale Leergeld stichtingen kunnen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen noodgedwongen afwijken van deze algemene Leergeld criteria. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld (tijdelijk) andere leeftijdsgrenzen hanteren of een andere inkomensgrens.

Stichting Leergeld Walcheren

Vlissingen, Veere en Middelburg

Postbus 5027
4380 KA Vlissingen
Telefoonnummer: 0118 – 41 89 30
Emailadres:
leergeldwalcheren@planet.nl
Website: www.leergeld.nl/walcheren

Stichting Zeeuws-Vlaanderen

Sluis, Terneuzen en Hulst

Postbus 1076
4530 GB Terneuzen
Tel: 06 579 337 17 (di en do 9.00 – 12.00 uur)
Emailadres:
leergeldterneuzen@live.nl

Stichting Leergeld Oosterschelderegio

Borsele, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland, Schouwen Duiveland en Kapelle

Postbus 395
4460 AT Goes
Telefoon: 0113 – 764 148 of
06 – 389 303 71 bereikbaar ma t/m do 9.00-12.00 uur
Emailadres:
leergeld@zeelandnet.nl
Website: www.leergeld.nl/oosterschelderegio

Stichting Leergeld Bergen op Zoom

De stichting richt zich op jongeren in de regio Bergen op Zoom

Postbus 103
4600 AC Bergen op Zoom
Tel: 0164-262912
E-mailadres:
leergeld.bergenopzoom@hotmail.com
Website: www.leergeld.nl/bergenopzoom

Aanvragen bij Leergeld Nederland

Aanvragen kan via de bovenstaande websites van de individuele stichtingen.

Welk loket

Omdat stichting Leergeld (ook) intermediair is voor het Jeugdcultuurfonds is dat het loket om ouders naar te verwijzen. Omdat de verschillende gemeenten verschillende normen aanhouden qua drempel is het hier niet mogelijk aan te geven wanneer ouders een beroep kunnen doen op een bijdrage. Bij de ene gemeente is dat 110% van het sociaal minimum, bij het andere 120%.

Regio

Mochten loketten naar elkaar verwijzen of er zich nieuwe mogelijkheden zich aandoen, wil het regiobestuur daar graag van op de hoogte worden gebracht om eventuele problemen en mogelijkheden regio breed onder de aandacht te brengen.