Beschrijvingen van trainingen

Trainingen zijn er in vele soorten en maten. Voor leiding van speltakken, voor bestuursleden en voor hele groepen. Hieronder een kort overzicht van ons aanbod.

12 modules voor leiding

Wil jij je kwaliteiten als leidinggevende uitbouwen? en wil je kennismaken met allerlei andere kaderleden uit de regio? En via hen veel nieuwe ideeën opdoen? Én heb je ook nog interesse in een leuk en gezellige training? Neem deel aan één of meer van onderstaande modules;

Module 1; Spelvisie en Spelaanbod. De grondbeginselen van scouting, hoe zit scouting Nederland in elkaar en welke unieke rol kan jij daarin spelen?

Module 2; Scouting in de Samenleving. Het ontstaan van scouting en de mijlpalen in de geschiedenis. Vervolgens wordt aangegeven wat de visie en missie zijn van Scouting in Nederland en wereldwijd en welke rol Scouting speelt in de samenleving.

Module 3; Scouting Academy. Wat kan de Scouting Academy jou bieden? Hoe werkt de Scouting Academy en wat kan de competentiebenadering jou bieden in Scouting en daar buiten?

Module 4; Leeftijdseigene. Over het leeftijdseigene van de jeugdleden in de speltakken. Welk spel hoort bij de ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling van de leeftijdsgroepen wordt uitgewerkt in cognitieve, lichamelijke, sociale en sociale aspecten.

Module 5; Activiteitenwensen en Spelideeën. Doe spelideeën op en krijg tips hoe je jeugdleden bij het samenstellen van het programma kunt betrekken.

Module 6; Programmeren. Hoe stel je een spelprogramma voor een opkomst en een meer-maanden- of jaarplan op.

Module 7; Motivatietechnieken en Groepsproces. Leer hoe leiding kan aansluiten bij de basisbehoeftes van de jeugdleden en hoe jeugdleden verleid kunnen worden tot spelenderwijs ontwikkelen. Leer observeren, leer over motivatiefactoren, progressiesysteem en insignewerk.

Module 8; Veiligheid. Bewuste risico’s nemen, dat kenmerkt het veilige scoutingspel. Risico’s nemen maakt dat jeugdleden eigen verantwoordelijkheid en inzicht ontwikkelen, dat mag natuurlijk niet betekenen dat ze onaanvaardbare risico’s lopen. Daar ligt jouw verantwoordelijkheid als leiding.

Module 9; Presenteren en uitleggen activiteiten. Hoe leg je goed een spel uit en hoe begeleid je het vervolgens. Het lijkt zo eenvoudig, maar er komt meer bij kijken dan je denkt!

Module 10; Gewenst Gedrag.  Wat is het gedrag dat we binnen Scouting graag zien van kaderleden? Wat zegt de gedragscode hierover en hoe pas je die toe? Leer de gedragscode uit te leggen aan jeugdleden in relatie tot gedrag en omgangsvormen.

Module 11; Evalueren. Van evalueren kan je leren! Maak je activiteiten nog beter door de huidige te evalueren. Leer wat evalueren is, op welke manieren je kunt evalueren als leiding onderling, maar ook met je jeugdleden

Module 12; Gespreksvaardigheden. We praten wat af binnen Scouting, vaak voor ons plezier, soms ook een serieus gesprek. Maak kennis met de volgende gesprekvormen; motivatiegesprek, correctiegesprek, oudergesprek, feedback geven, slecht nieuwsgesprek, overleg- en vergadervaardigheden, leer ze zeker ook toepassen.

Samen met je praktijkbegeleider kijk je naar jouw leerwensen en bepaal je aan welke modules je deel wilt nemen. Maar net als heel veel andere cursisten kan je ook gewoon aan het hele weekend deelnemen. Je volgt dan je één van de twee routes die we hebben samengesteld en daarmee volg je uiteindelijk 5 van de 10 modules welke er in dat weekend gegeven worden en ben je aanwezig van begin tot eind. Een mooie kans om veel van de andere deelnemers te leren kennen te horen hoe zijn het scouting spel aanpakken. 

Mocht je nog vragen hebben mail dan Team Deskundigheidsbevordering van de regio.

Op kamp trainingen

De kampen zijn voor de jeugdleden het hoogtepunt van het jaarprogramma. Op kamp gaan met kinderen of jongeren is iets anders dan een opkomst van 2 uur. Ben jij leidinggevende en minimaal 1x op kamp geweest? En wil jij je inzetten om je kamp nog gaver te maken? Door leidinggevende kwaliteiten te verbeteren én praktisch een hoop dingen te leren die je meteen kunt toepassen op kamp.

Een kamptraining bevat alle aspecten van het op kamp gaan, zoals:

 • organisatie
 • het kind
 • het programma
 • milieu en buitenleven
 • verantwoord op kamp gaan
 • veilig op kamp
 • de kampopening

 Daarom heeft de vereniging Scouting Nederland besloten dat minimaal één kaderlid per speltak de kamptraining gevolgd moet hebben. Voor iedere leeftijdsgroep (bevers, welpen, scouts en exlporers) kennen we een cursus die gaat over de kampvorm die past bij de speltak.

  • Bevers (5-7 jaar) - logeertraining
  • Welpen (7-11 jaar) - bivaktraining
  • Scouts (11 -14 jaar) - kampeertraining
  • Explorers (14-17 jaar) – expeditie training

Sinds 2015 is ook deze training modulair geworden. Op de downloadpagina van de trainingen kun je deze documenten vinden. 

Hoe aan te melden?

Vraag aan je groep hoe het zit met eventuele vergoedingen.

Training op maat

Is er een specifiek onderwerp wat leeft binnen jouw groep, of binnen een aantal groepen? Het trainingsteam verzorgt graag een training op maat. We inventariseren de vraag, komen met een voorstel voor een trainingsopzet, stemmen dit af en voeren de training uit.

Mochten er verder nog vragen zijn kun je contact opnemen met Team Deskundigheidbevordering.

Workshops

Door middel van workshops krijgen leidinggevenden en bestuursleden de mogelijkheid hun kennis te verbreden. Onderwerpen die al aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld kinderen met ander gedrag, fondsen werven, brandveiligheid, Arbo, schminken, muziekinstrumenten maken, koken voor grote groepen, opstellen van beleidsplannen.

Teamleiderstraining

Wat komt er op je af als teamleider? Hoe motiveer jij je team en wat draagt bij aan een effectieve aansturing van jouw team?

Als teamleider heb je veel verantwoordelijkheden. Tijdens deze training krijg je tips over het effectief aansturen van jouw team en het motiveren van je teamleden en proberen we zo goed als mogelijk met elkaar antwoord te vinden op jullie vragen.