Team Communicatie

Binnen Scouting Regio Zeeland zijn er vele teams in de weer om activiteiten te organiseren en groepen te ondersteunen op diverse vlakken. Team Communicatie ondersteunt deze teams door het bieden van een online werkomgeving met voldoende opslag. Daarnaast zorgt het team voor een heldere informatievoorziening; zowel intern als extern.

Er zijn een aantal zaken waar dit team concreet verantwoordelijk voor is. Denk hierbij aan het beheren van de Office365 omgeving en het faciliteren van de digitale overleggen binnen de regio. Ook de informatieve uitingen van de regio vallen onder dit team. De redactie van de nieuwsbrief, de informatie op de website en publicaties op sociale media moeten een goed beeld geven van de activiteiten die plaats vinden binnen de regio.

Heb je als regiovrijwilliger ondersteuning nodig bij het gebruik van de Office365 omgeving? Of wil je als team iets delen binnen de regio of op de website? Neem dan contact op via communicatie@scoutingzeeland.nl