Het Team Vinden & Binden helpt en adviseert groepen bij het vinden en binden van vrijwilligers en bij het werven van jeugdleden.

 Het helpen en adviseren bij het vinden en binden van vrijwilligers doen we door groepen te informeren, inspireren en te faciliteren door middel van workshops en advies op maat. Voor advies op maat komen we graag langs bij jouw groep.

 Groepen helpen en adviseren bij het werven van jeugdleden doen we door het beheren en uitlenen van materialen die je als groep kunt gebruiken en assistentie te geven bij het voorbereiden en uitvoeren van ledenwervingsacties. We geven ook workshops om je te informeren over de mogelijkheden en inspiratie en advies te geven. Desgewenst komen we langs bij jouw groep om samen een wervingscampagne op te zetten. 

 Daarnaast is er een denktank die regionale acties bedenkt en uitvoert om Scouting bekend te maken bij potentiële vrijwilligers en jeugdleden.

 De regiomedewerkers van dit team hebben ervaring en affiniteit met deze onderwerpen en vinden het erg leuk om je te helpen. Als je contact met ze op wilt nemen kan dat via vindenenbinden@scoutingzeeland.nl

 vindenenbinden2023 2