Bij wie moet ik zijn?

 

Bij Scouting Nederland en Scouting regio Zeeland staan heel veel vrijwilligers klaar om groepen en regioteams te ondersteunen op diverse manieren. Hieronder vind je een overzicht van de ondersteuning die er geboden wordt en een korte beschrijving van een aantal regiobestuursfuncties. Hierdoor kan je makkelijker je weg vinden als je zoekt naar ondersteuning, of een idee kwijt wilt, of gewoon als je nieuwsgierig bent.

 

Het Landelijk service centrum van Scouting Nederland

 

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0)33 496 09 11

Whatsapp: +31 (0)65 774 64 22

E-mail: info@scouting.nl

Website: https://www.scouting.nl/ondersteuning

 

De hulp van Scouting Nederland bestaat meetal vooral uit het verstrekken van informatie. Op de website vind je een overzicht van de ondersteuning die geboden wordt.https://www.scouting.nl/ondersteuning

 Hieronder vind je de belangrijkste vormen van ondersteuning van Scouting Nederland.

 

Bellen bij calamiteiten: Het landelijk opvangteam (LOT) van Scouting Nederland via het Landelijk service centrum.

Onder calamiteiten verstaan we ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Hierbij valt te denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag. Het LOT is 24/7 bereikbaar.

Vervolgens graag de voorzitter van het regiobestuur bellen. Bij geen gehoor de vicevoorzitter bellen.

 

Helpdesk SOL helpdesk@scouting.nl kan je mailen (bellen is niet mogelijk) als je problemen hebt met SOL, zoals het inschrijven van leden, het toekennen of verwijderen van functies of kwalificaties

 

Juridische ondersteuning; Bij de afdeling juridische zaken van Scouting Nederland kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld het oprichten of fuseren van groepen, de statuten of het huishoudelijk reglement. Uiteraard kun je bij Juridische zaken ook terecht met vertrouwelijke vragen. Contact opnemen kan via het landelijk service centrum.

 

Kijk voor diverse andere vormen van ondersteuning en heel veel informatie op https://www.scouting.nl/ondersteuning Je vindt er bijvoorbeeld informatie over de privacywetgeving, het huishoudelijk reglement van scouting Nederland, verzekeringen, regelgeving, financiële acties, kwalificatiekaarten, labelterreinen en nog heel veel meer.Regio Scouting Zeeland

Regio Scouting Zeeland heeft ook een aantal regioteams. Dat zijn gespecialiseerde teams die met veel enthousiasme en deskundigheid scoutinggroepen ondersteunen. Wat ze doen en hoe je ze kunt bereiken lees je hier.

 

De regio heeft ook een eigen vertrouwenspersoon. Met die vertrouwensperson kan je contact opnemen als je regiomedewerker bent, als je zelf vertrouwenspersoon bent, of als je niet terecht kunt bij de vertrouwenspersoon van je scoutinggroep. Wat de vertrouwenspersoon doet en hoe je dien kunt bereiken lees je hier.

 

Voor het waterwerk is er bovendien de Admiraliteit Zeeuwse StromenAdmiraliteit 07 Zeeuwse Stromen is de officiële naam voor het samenwerkingsverband van de waterwerkgroepen in Regio Zeeland. Meer informatie over de admiraliteit vind je hier.

 

Regiobureau Scouting Zeeland info@scoutingzeeland.nl

Het regiobureau ondersteunt het regiobestuur en regioteams, vooral op secretarieel gebied.

 

Gegevensbeheerder Regio sol@scoutingzeeland.nl

Beheert scouts online (SOL) voor alle regioteams (niet voor scoutinggroepen, die kunnen terecht bij de helpdesk SOL) en biedt regioteams ondersteuning in het gebruik van SOL indien nodig. Regiomedewerkers kunnen hier terecht voor teamoverstijgende exports, aanpassingen en andere vragen.


Regiobestuursfuncties

 

Voorzitter voorzitter@scoutingzeeland.nl 06-219 032 33 (Mark Rosel)

 • Is het aanspreekpunt van het regiobestuur voor groepen en regioteams. In wat meer formele situaties is de secretaris het aanspreekpunt.
 • Coördineert de taken binnen het regiobestuur.
 • Zit de bestuursvergaderingen en regioraden voor.
 • Bezoekt landelijke voorzittersoverleggen.

Secretaris (tevens vicevoorzitter) secretaris@scoutingzeeland.nl

 • Is verantwoordelijk voor de correspondentie van het regiobestuur, zowel ontvangen als versturen. Momenteel wordt de post ontvangen bij het regiobureau.
 • Maakt en verstuurt de agenda’s voor de bestuursvergaderingen de regioraden.
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie (deze taak wordt uitgevoerd door de gegevensbeheerder van de regio).
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de verslagen van de bestuursvergaderingen en de regioraden (de verslagen van de bestuursvergaderingen worden opgesteld door de medewerker regiobureau).

Penningmeester penningmeester@scoutingzeeland.nl

 • Het beheren van gelden in de regio.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van een jaarlijkse begroting.
 • Het voorbereiden van het financieel jaarverslag.
 • Het houden van toezicht op het beheer en onderhoud van de eigendommen van de regio.

Lid landelijke raad landelijkeraad@scoutingzeeland.nl

 • Vertegenwoordigt de regio in de landelijke raad.
 • Bespreekt relevante thema’s van de landelijke raadvergadering in de regioraad en peilt de mening van de regioraad.
 • Houdt regelmatig sessies met de klankbordgroep.

Plaatsvervangend lid landelijke raad landelijkeraad@scoutingzeeland.nl

 • Vervangt het lid landelijk raad indien nodig.
 • Voert samen met het lid landelijke raad de taken van het lid landelijke raad uit.

Coördinator team spel en programma tsp@scoutingzeeland.nl

 • Onderhoudt warme contacten met de regio-organisatorenteams en biedt ondersteuning waar nodig.
 • Begeleidt regio-organisatoren in hun deskundigheidsontwikkeling.
 • Vertegenwoordigt de regio-organisatieteams.
 • Bezoekt (in overleg) regioactiviteiten en overleggen van activiteitenteams in de regio.

Coördinator trainingsteam tdb@regioscoutingzeeland.nl

 • Verantwoordelijk voor het aanbieden van een programma van trainingen en intervisies dat aansluit op de behoefte in de regio.
 • Is verantwoordelijk voor het kwalificatieproces van functies op groepsniveau.
 • Is verantwoordelijk voor de begeleiding van trainers en praktijkcoaches.

Bestuurslid communicatie communicatie@scoutingzeeland.nl

 • Is verantwoordelijk voor de huisstijl van de regio.
 • Verzorgt uitingen van het regiobestuur op social media.
 • Beheert de website van de regio.
 • Ondersteunt regioteams bij communicatie naar groepen.
 • Is verantwoordelijk voor het maken van de jaarlijkse regiokalender.

Bestuurslid medewerkerszaken medewerkerszaken@scoutingzeeland.nl

 • Is verantwoordelijk voor het medewerkersbeleid van de regio.
 • Faciliteert coördinatoren van regioteams in medewerkerszaken.
 • Voert samen met de voorzitter de taken m.b.t. medewerkerszaken van het regiobestuur uit.
 • Begeleidt de coördinatoren van de regioteams bij medewerkerszaken.