Zeeuws tarief Scoutcentrum

Hoe zit het met het Zeeuwse Tarief op het Scoutcentrum Zeeland?
De meeste groepen weten dat er voor de Zeeuwse groepen een speciaal tarief berekend wordt.  Voor de groepen die dit niet weten volgt hieronder een korte uitleg.

Door een regeling tussen Regio Scouting Zeeland en het Scoutcentrum Zeeland krijgen de Zeeuwse groepen korting op o.a. de verblijfskosten.
Het gereduceerde tarief geldt alleen voor Zeeuwse Scoutinggroepen en voor de Regio Zeeland, maar niet voor individuele leden van deze groepen en van de regio. Dat houdt in dat het alleen geldt voor de regio, de aangesloten groepen en hun organisatorische onderdelen, die in organiek verband Scoutingactiviteiten uitvoeren.
De korting die de Zeeuwse groepen krijgen is ca. 1/3 deel van het gewone tarief, uiteraard geen korting op de toeristenbelasting. De borgsom voor het Hopman Vernielhuis is ook lager. Die is normaal € 200 en voor Zeeuwse groepen € 135.
Ook het dagtarief voor bezoekers en deelnemers aan activiteiten is normaal
€ 1,80 per persoon, maar voor Zeeuwse leden € 1,20.
Tot slot willen we de Zeeuwse groepen er nog op wijzen dat zij kampeerbonnen (goed voor een gratis overnachting in een tent) kunnen verdienen door onderhoudswerk te verrichten op het Scoutcentrum.
Voor vragen kan je een mail sturen aan info@scoutcentrumzeeland.nl en reserveren@scoutcentrumzeeland.nl