Uitbreiding instructeursteam CWO

Goed opgeleid

Uitbreiding instructeursteam CWO

Iemand leren zeilen is heel wat anders dan zelf leren zeilen. Om goed les te kunnen geven moeten instructeurs goed opgeleid zijn.


Hoge eisen

De Commissie Watersport Opleidingen, CWO is de instantie die zorgt voor richtlijnen en controles bij de instructeursopleidingen. De eisen zijn hoog. Er wordt in de opleidingen veel aandacht besteed aan veiligheid, didactiek, omgangsvormen en het zelf-kritisch zijn.

Het diploma Instructeur 3 (I-3) is een erkenning die stelt dat een instructeur in staat is het niveau van cursisten goed te beoordelen. Zij  moeten op een veilige, zelfstandige en didactisch verantwoorde manier een leuke lesdag kunnen verzorgen aan beginnende en semi-gevorderde ‘cursisten’.

De instructeur I-3 moet in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau Vergevorderd (CWO IV). Daarnaast moet hij/zij diverse proeven van bekwaamheid doorlopen.

Al met al een traject van meer dan twee jaar. Op 20 oktober hebben bij onze admiraliteit twee mensen het traject afgerond.

Het admiraliteitsbestuur is blij met deze uitbreiding van het instructeursteam.

Tijdens de ZESC hebben ook al twee mensen aan de eisen voor CWO instructeur-2 voldaan.

Het gaat op het moment dus lekker met de groei van gecertificeerde CWO-instructeurs in onze admiraliteit.